11 months ago

TỔNG QUAN DỰ ÁN ALOHA BEACH VILLAGE PHAN THIẾT

- Chủ đầu tư: Tập đoàn Việt Úc

- Vị trí: Aloha là Đô thị Thương mại – Giải trí – Sinh thái &ndash read more...